De jaarrekening van Arcoplus per 31 maart 2022 en het verslag van de vereffenaars