Persbericht Algemene Vergadering Arcoplus CV ; donderdag 1 juni om 15u00

TERUG NAAR OVERZICHT

ARCOPLUS CV in vereffening

Urbain Britsierslaan 5

1030 SCHAARBEEK

RPR Brussel 0423.939.587

 

 

De vennoten worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te willen bijwonen op donderdag 1 juni 2023 om 15.00 uur, om er over de hiernavolgende omschreven agendapunten te beraadslagen. De vergadering gaat door in de kantoren van DLA Piper, Wolstraat 70, 1000 Brussel.

 Agenda

 

  1. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2022-2023.
  2. Verslag van het college van vereffenaars over de vereffeningsactiviteiten met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
  3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2022-2023

 

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per ondertekende fax te melden aan de vennootschap. Om geldig te zijn moet deze melding op de zetel van de vennootschap (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, fax. 02/246.50.01) toekomen in voormelde vorm, ten laatste op 29 mei 2023, met vermelding van het adres van de betreffende vennoot en zijn/haar aandeelhoudersnummer.

Teneinde een optimale organisatie van de vergadering te kunnen bekomen en deze zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij de vennoten evenwel om zich zo snel als mogelijk op voormelde wijze aan te melden.

 

De vennoten mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen, zij het enkel door een andere vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

 

 

Onthaal van de vennoten en ondertekening van de aanwezigheidslijst: van 13 uur 30 tot

14 uur 45.  Benodigde documenten: identiteitskaart.  Start van de vergadering: 15 uur 00.

 

 

College van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT